فارسی English
امروز پنجشنبه 21 آذر ماه 1398 | 8:55 AM

واحد توسعه و تحقیقات

واحد توسعه وتحقیقات واحد توسعه و تحقیقات شرکت ایران تایر با هدف ارتقا کیفیت ساخت و ساز، شناخت و طبقه بندی نظرات مشتریان و بهبود فرآیندهای طراحی، تولید و کنترل مشغول به فعالیت می‌باشد. این واحد تحقیقاتی پس از سالها فعالیت، بدلیل شناختی که از نیاز مشتریان داشته؛ ساخت تایرهای تولیدی مطابق با نیازهای مصرف کنندگان و استفاده بهینه از منابع و ثروت ملی را در صدر فعالیت‌های خود قرار داده است.