فارسی English
امروز جمعه 28 خرداد ماه 1400 | 8:49 PM

درخواست نمایندگی

شرکت ایران تایر تولید کننده انواع تایر خودرو، نمایندگی فروش تایرهای خودرو را به افراد واجد شرایط واگذار می نماید لذا کلیه افراد حقیقی و حقوقی در صورت تمایل به اخد نمایندگی فروش تایر خودرو شرکت ایران تایر، میتواند فرم ذیل را تکمیل و ارسال نمایند.
لازم به ذکر است صرف تکمیل فرم درخواست نمایندگی فروش تایر، هیچگونه تعهدی برای شرکت ایران تایر در خصوص تایید نمایندگی نبوده و مدیریت شرکت ایران تایر پس از بررسی سوابق افراد با آنها تماس حاصل خواهد نمود.

فرم درخواست نمایندگی
----------------------------------------------------------
این فرم در حال حاضر غیر فعال می باشد .