فارسی English
امروز چهارشنبه 27 تیر ماه 1397 | 4:48 PM

گزارشات


» پیش بینی درآمد هر سهم با توجه به عملکرد واقعی سه ماهه اول سال 1394
دانلود
----------------------------------------------------------
» توضيحات شرکت توليدي ايران تاير در خصوص پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي ۹۴ بر اساس عملکرد واقعي ۳ ماهه
دانلود
----------------------------------------------------------
» صورت مالی ششماهه اول 94 - حسابرسی نشده
دانلود
----------------------------------------------------------
» پیش بینی درامد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد واقعی شش ماهه
دانلود
----------------------------------------------------------
» پیش بینی عملکرد منتهی به 95/12/30 حسابرسی شده
دانلود
----------------------------------------------------------
» صورت مالی منتهی به 29 اسفند 94
دانلود
----------------------------------------------------------
» گزارش فعالیت هیات مدیره منتهی به 29 اسفند 94
دانلود
----------------------------------------------------------
» صورتجلسه مجمع منتهی به 29 اسفند 94
دانلود
----------------------------------------------------------
» گزارش پیش بینی بودجه بر اساس عملکرد شش ماهه 95
دانلود
----------------------------------------------------------
» صورت مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 95
دانلود
----------------------------------------------------------
» اطلاعات مالی پیش بینی شده مربوط به سال مالی منتهی به 96/12/29
دانلود
----------------------------------------------------------
» گزارش فعالیت هیات مدیره منتهی به 30 اسفند 1395
دانلود
----------------------------------------------------------
1 2