امروز 7 اسفند ماه 1399 | 12:06 AM

تایر ای تی 3000

نام تایر: ای تی 3000
شماره طرح : IT-3000
دارنده استاندارد های بین المللی
تایر ای تی 3000
ابعاد تایر بر حسب میلیمتر فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده تعداد لایه معادل اندازه رینگ شماره طرح شاخص سرعت اندیس بار اندازه تایر مورد مصرف
عرض مقطع قطرخارجی Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service Play Rating Ring Size Pattern No.     Tire Size Usage
242 850 90/1497 85/1449 D80/1397 14 6.5H IT-3000 8.25-16
242 850 90/1701 85/1646 S80/1588 14 6.5H IT-3000 8.25-16