امروز 6 اسفند ماه 1399 | 11:12 PM

تایر گلچهر

نام تایر: گلچهر
شماره طرح : GL-02
دارای قابلیت مانور و ترمز گیری عالی
تایر گلچهر
ابعاد تایر بر حسب میلیمتر فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده تعداد لایه معادل اندازه رینگ شماره طرح شاخص سرعت اندیس بار اندازه تایر مورد مصرف
عرض مقطع قطرخارجی Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service Play Rating Ring Size Pattern No.     Tire Size Usage
136 629 32/350 30/340 28/325 26/315 24/300 4 4J GL-02 5.00-15
145 650 32/440 30/425 28/405 26/390 24/370 4 4J GL-02 5.60-15