امروز 6 اسفند ماه 1399 | 11:23 PM

تایر گلفام

نام تایر: گلفام
شماره طرح : GL-06
طراحی شده با اج ویژه،همراه با ساختاری مطلوب و امیزه های عالی،رویه پهن تر این تایر قرار مندی بهتر و عمر طولانی تر به ان میبخشد.
تایر گلفام
ابعاد تایر بر حسب میلیمتر فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده تعداد لایه معادل اندازه رینگ شماره طرح شاخص سرعت اندیس بار اندازه تایر مورد مصرف
عرض مقطع قطرخارجی Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service Play Rating Ring Size Pattern No.     Tire Size Usage
156 604 36/470 34/455 32/440 30/425 28/405 6 4J GL-06 5.90-13