امروز 6 اسفند ماه 1399 | 11:21 PM

تایر شبدیز

نام تایر: شبدیز
شماره طرح : GL-50
عمر طولانی واکنش خوب نرم راحت دوام عالی پهنای زیاد برای کشش برتر
تایر شبدیز
ابعاد تایر بر حسب میلیمتر فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده تعداد لایه معادل اندازه رینگ شماره طرح شاخص سرعت اندیس بار اندازه تایر مورد مصرف
عرض مقطع قطرخارجی Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service Play Rating Ring Size Pattern No.     Tire Size Usage
148 604 32/400 30/385 28/370 26/350 24/330 4 4J GL-50 5.60-13