امروز 6 اسفند ماه 1399 | 11:06 PM

تایر توسن

نام تایر: توسن
شماره طرح : GL-09
پایداری ابعادی در سرعت های بالا،سهولت حرکت در پیچ ها و بطور کلی عملکرد خوب این تایر در سرویس از ویژگی های طرح توسن می باشد.
تایر توسن
ابعاد تایر بر حسب میلیمتر فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده تعداد لایه معادل اندازه رینگ شماره طرح شاخص سرعت اندیس بار اندازه تایر مورد مصرف
عرض مقطع قطرخارجی Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service Play Rating Ring Size Pattern No.     Tire Size Usage
160 542 35/400 32/380 29/365 26/345 4 4.5B GL-09 165/65R-13
155 601 32/500 30/480 28/460 4 5J GL-09 175SR-14