امروز 6 اسفند ماه 1399 | 11:48 PM

تایر ماهان

نام تایر: ماهان
شماره طرح : RD-132
دارای عملکرد عالی برای انواع جاده ها
تایر ماهان
ابعاد تایر بر حسب میلیمتر فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده تعداد لایه معادل اندازه رینگ شماره طرح شاخص سرعت اندیس بار اندازه تایر مورد مصرف
عرض مقطع قطرخارجی Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service Play Rating Ring Size Pattern No.     Tire Size Usage
167 663 S 60/795 8 4.5 RD-132 6.00-14
182 761 60/862 55/816 S50/776 8 4.5E RD-132 6.50-16
182 761 60/757 55/721 D50/680 8 4.5E RD-132 6.50-16
182 761 75/980 70/943 D65/903 10 4.5E RD-132 6.50-16
182 761 75/862 70/830 D65/794 10 4.5E RD-132 6.50-16
237 851 90/1497 85/1449 D80/1397 14 6.5H RD-132 8.25-16
237 851 90/1701 85/1646 D80/1588 14 6.5H RD-132 8.25-16
201 790 60/966 55/921 S50/866 8 5.5F RD-132 7.00-16
201 790 60/848 55/807 D50/764 8 5.5F RD-132 7.00-16