امروز 6 اسفند ماه 1399 | 11:10 PM

تایر خزر

نام تایر: خزر
شماره طرح : GL-27
تایری کاملا جدید که به دلیل طرح خاص خود امکان فرمان پذیری راحت ان را در محور جلو فراهم اورده و قدرت مانور خوبی برای وسیله نقلیه ایجاد می کند
تایر خزر
ابعاد تایر بر حسب میلیمتر فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده تعداد لایه معادل اندازه رینگ شماره طرح شاخص سرعت اندیس بار اندازه تایر مورد مصرف
عرض مقطع قطرخارجی Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service Play Rating Ring Size Pattern No.     Tire Size Usage
286 1061 110/2572 105/2490 S100/2413 14 7.5V GL-27 10.00-20
260 1039 110/2572 105/2490 D100/2413 14 7T GL-27 9.00-20
286 1061 D105/3000 16 7.5V GL-27 10.00-20