امروز 6 اسفند ماه 1399 | 11:13 PM

تایر بندر

نام تایر: بندر
شماره طرح : GL-26
این تایر با طراحی کاملا جدید برای استفاده در محور عقب و مطابق با اخرین استاندارد های بین المللی ساخته شده است.دوام طولانی،سایش کم،قدرت کشانش و ترمزگیری عالی برخی از امتیازات این طرح محسوب میگردد.
تایر بندر
ابعاد تایر بر حسب میلیمتر فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده تعداد لایه معادل اندازه رینگ شماره طرح شاخص سرعت اندیس بار اندازه تایر مورد مصرف
عرض مقطع قطرخارجی Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service Play Rating Ring Size Pattern No.     Tire Size Usage
309 1220 S 105/3955 18 8.5 GL-26 12.00-24
309 1220 D 95/3465 18 8.5 GL-26 12.00-24
309 1220 S 95/3701 100/3833 105/3951 16 8.5 GL-26 12.00-24
309 1220 D 85/3248 90/3361 95/3465 16 8.5 GL-26 12.00-24
223 816 S 80/1309 85/1356 90/1402 12 6 GL-26 7.50-16
223 816 D 80/1152 85/1193 90/1238 12 6 GL-26 7.50-16
223 816 S 90/1490 14 6 GL-26 7.50-16
223 816 D90/1310 14 6 GL-26 7.50-16
314 1132 S 115/3730 18 8.5 GL-26 12.00-20
314 1132 D 105/3270 18 8.5 GL-26 12.00-20
314 1132 S 95/3290 100/3400 105/3510 16 8.5 GL-26 12.00-20
314 1132 D 85/2885 90/2985 95/3080 16 8.5 GL-26 12.00-20
239 844 90/1497 85/1449 D80/1397 14 6.5H GL-26 8.25-16
239 844 90/1701 85/1646 D80/1588 14 6.5H GL-26 8.25-16