امروز 6 اسفند ماه 1399 | 11:28 PM

تایر گلرخ

نام تایر: گلرخ
شماره طرح : GL-13
دارای عملکرد عالی برای انواع جاده ها
تایر گلرخ
ابعاد تایر بر حسب میلیمتر فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده تعداد لایه معادل اندازه رینگ شماره طرح شاخص سرعت اندیس بار اندازه تایر مورد مصرف
عرض مقطع قطرخارجی Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service Play Rating Ring Size Pattern No.     Tire Size Usage
235 978 90/1791 85/1732 D80/1673 12 6.5T GL-13 8.25-20
235 978 100/2041 95/1973 S90/1909 12 6.5T GL-13 8.25-20
259 1035 110/2572 105/2490 S100/2413 12 7T GL-13 9.00-20
259 1035 100/2254 95/2186 D90/2118 14 7T GL-13 9.00-20
202 760 60/925 55/880 S50/830 8 5 GL-13 7.00-15
170 744 40/603 35/558 S30/512 6 4E GL-13 6.00-16
298 1101 115/3266 110/3180 S105/3080 16 8V GL-13 11.00-20
298 1101 105/2867 100/2789 D95/2703 16 8V GL-13 11.00-20
184 769 60/862 55/816 S50/776 8 4.5E GL-13 6.50-16
184 769 60/757 55/721 D50/680 8 4.5E GL-13 6.50-16
201 786 60/966 55/921 S50/866 8 5.5F GL-13 7.00-16
201 786 60/848 55/807 D50/769 8 5.5F GL-13 7.00-16
216 813 90/1402 85/1356 S80/1309 12 6 GL-13 7.50-16
216 813 S90/1490 14 6 GL-13 7.50-16
216 813 D9*0/1310 14 6 GL-13 7.50-16