امروز 6 اسفند ماه 1399 | 11:51 PM

تایر گلراه

نام تایر: گلراه
شماره طرح : GL-15
قابل استفاده در محور های فرمان و محرک جهت سرعت های بالا،دارای کشانش خوب و کارکرد طولانی
تایر گلراه
ابعاد تایر بر حسب میلیمتر فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده تعداد لایه معادل اندازه رینگ شماره طرح شاخص سرعت اندیس بار اندازه تایر مورد مصرف
عرض مقطع قطرخارجی Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service Play Rating Ring Size Pattern No.     Tire Size Usage
320 1152 S115/3730 18 8.5 GL-15 12.00-20
320 1152 D105/3270 18 8.5 GL-15 12.00-20
320 1152 105/3510 100/3400 S95/3290 16 8.5 GL-15 12.00-20
320 1152 95/3080 90/2985 D85/2885 16 8.5 GL-15 12.00-20
315 1242 S105/3955 18 8.5 GL-15 12.00-24
315 1242 D95/3465 18 8.5 GL-15 12.00-24
315 1242 105/3951 100/3833 S95/3701 16 8.5 GL-15 12.00-24
315 1242 95/3465 90/3361 D85/3248 16 8.5 GL-15 12.00-24
278 1067 S115/3000 16 7.5V GL-15 10.00-20
278 1067 100/2740 95/2649 S90/2558 14 7.5V GL-15 10.00-20
278 1067 90/2404 85/2322 D80/2242 14 7.5V GL-15 10.00-20
278 1067 D105/2635 16 7.5V GL-15 10.00-20