امروز 6 اسفند ماه 1399 | 11:40 PM

تایر کرنزا

نام تایر: کرنزا
شماره طرح : IT-62
قابل استفاده در انواع جاده ها، دارای ایمنی مناسب و کارکرد بالا در جاده های خیس و خشک.


    

تایر کرنزا
ابعاد تایر بر حسب میلیمتر فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده تعداد لایه معادل اندازه رینگ شماره طرح شاخص سرعت اندیس بار اندازه تایر مورد مصرف
عرض مقطع قطرخارجی Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service Play Rating Ring Size Pattern No.     Tire Size Usage
189 596 36/530 35/515 33/495 32/480 30/460 5.5 IT-62 H 86 185/65R14
189 621 36/560 35/540 33/525 32/505 30/485 5.5 IT-62 H 88 185/65R15