امروز 6 اسفند ماه 1399 | 11:35 PM

تایر گلیج

نام تایر: گلیج
شماره طرح : GL-04
رانندگی راحت تر و ایمن تر
تایر گلیج
ابعاد تایر بر حسب میلیمتر فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده تعداد لایه معادل اندازه رینگ شماره طرح شاخص سرعت اندیس بار اندازه تایر مورد مصرف
عرض مقطع قطرخارجی Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service Play Rating Ring Size Pattern No.     Tire Size Usage
147 566 32/390 30/380 28/365 26/350 24/335 4 4J GL-04 145SR-13
157 578 32/430 30/415 28/400 26/385 24/370 4 4.5J GL-04 155SR-13
163 586 32/460 30/440 28/420 26/410 24/390 4 4.5J GL-04 165SR-13
178 634 32/560 30/540 28/520 26/500 24/475 4 5 GL-04 175SR-14