امروز 6 اسفند ماه 1399 | 11:00 PM

تایر ارس

نام تایر: ارس
شماره طرح : GL-20
تایری با طرح جدید برای وانت و باری های سبک با عملکردی عالی در سرعت های بالا،امیزه ویژه ترد،دوام طولانی و در عین حال قدرت چنگ زنی بسیار خوبی را برای تایر فراهم می کند
تایر ارس
ابعاد تایر بر حسب میلیمتر فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده تعداد لایه معادل اندازه رینگ شماره طرح شاخص سرعت اندیس بار اندازه تایر مورد مصرف
عرض مقطع قطرخارجی Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service Play Rating Ring Size Pattern No.     Tire Size Usage