امروز 7 اسفند ماه 1399 | 12:05 AM

تایر راک

نام تایر: راک
شماره طرح : RD-131
دوام و پایداری عالی بر روی هر نوع جاده و شرایط اب و هوایی مختلف،کشانش قوی و مقاومت لغزشی بالا
تایر راک
ابعاد تایر بر حسب میلیمتر فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده تعداد لایه معادل اندازه رینگ شماره طرح شاخص سرعت اندیس بار اندازه تایر مورد مصرف
عرض مقطع قطرخارجی Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service Play Rating Ring Size Pattern No.     Tire Size Usage
205 776 85/1347 80/1305 S75/1261 12 6 RD-131 7.50-15
205 776 85/1182 80/1145 D75/1106 12 6 RD-131 7.50-15