امروز 6 اسفند ماه 1399 | 11:55 PM

تایر گلواره

نام تایر: گلواره
شماره طرح : GL-28
تایری با طرح جدید برای عملکردی عالی در سرویس بخاطر گرمازایی کم،قدرت کشانش بسیار خوب و خصوصیات ترمزگیری موثر ناشی از ویژگی های ساختاری بدنه و امیزه لاستیکی رویه تایر که استفاده مطمئن از انرا در مینی بوس و وانت ممکن می سازد
تایر گلواره
ابعاد تایر بر حسب میلیمتر فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده تعداد لایه معادل اندازه رینگ شماره طرح شاخص سرعت اندیس بار اندازه تایر مورد مصرف
عرض مقطع قطرخارجی Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service Play Rating Ring Size Pattern No.     Tire Size Usage
207 789 60/848 55/807 D50/764 8 5.5F GL-28 7.00-16
207 789 60/966 55/921 S50/866 8 5.5F GL-28 7.00-16
219 810 S90/1490 14 6 GL-28 7.50-16
219 810 D90/1310 14 6 GL-28 7.50-16