امروز 6 اسفند ماه 1399 | 11:55 PM

تایر گلشن

نام تایر: گلشن
شماره طرح : GL-18
طرحی مناسب جهت خودروهای نظامی و جاده های شوسه
تایر گلشن
ابعاد تایر بر حسب میلیمتر فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده تعداد لایه معادل اندازه رینگ شماره طرح شاخص سرعت اندیس بار اندازه تایر مورد مصرف
عرض مقطع قطرخارجی Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service Play Rating Ring Size Pattern No.     Tire Size Usage
169 736 40/603 35/558 30/512 6 4E GL-18 6.00-16
198 751 60/925 55/880 S50/830 8 5 GL-18 7.00-15
196 776 60/966 55/921 S50/866 8 5.5F 5.5F 7.00-16
196 776 60/848 55/807 D50/764 8 5.5F GL-18 7.00-16