امروز 6 اسفند ماه 1399 | 11:46 PM

تایر ای تی 1500

نام تایر: ای تی 1500
شماره طرح : IT-1500
طراحی شده جهت استفاده در خودروهای کامیونی و اتوبوسی،با کارایی مطلوب جهت رانندگی های مستمر در سرعت های بالا و قابل استفاده در جاده های اتوبان
تایر ای تی 1500
ابعاد تایر بر حسب میلیمتر فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده تعداد لایه معادل اندازه رینگ شماره طرح شاخص سرعت اندیس بار اندازه تایر مورد مصرف
عرض مقطع قطرخارجی Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service Play Rating Ring Size Pattern No.     Tire Size Usage
279 1055 D105/2635 16 7.5V IT-1500 10.00-20
294 1090 115/3266 110/3180 S105/3080 16 8V IT-1500 11.00-20
312 1126 S115/3730 18 8.5 IT-1500 12.00-20
312 1126 D105/3270 18 8.5 IT-1500 12.00-20
312 1126 105/3511 100/3402 S95/3289 16 8.5 IT-1500 12.00-20
312 1126 95/3080 90/2985 D85/2885 16 8.5 IT-1500 12.00-20
318 1240 S105/3955 18 8.5V IT-1500 12.00-24
318 1240 D95/3465 18 8.5V IT-1500 12.00-20
318 1240 105/3951 100/3833 S95/3701 16 8.5V IT-1500 12.00-20
318 1240 95/3465 90/3361 D85/3248 16 8.5V IT-1500 12.00-20
294 1090 105/2867 100/2789 D95/2703 16 8V IT-1500 12.00-20
279 1055 100/2740 95/2649 S90/2558 14 7.5V IT-1500 10.00-20
279 1055 90/2404 85/2322 D80/2245 14 7.5V IT-1500 10.00-20
279 1055 S115/3000 16 7.5V IT-1500 10.00-20