امروز 7 اسفند ماه 1399 | 12:13 AM

تایر گل یخ

نام تایر: گل یخ
شماره طرح : GL-83
رویه بهم پیوسته در جاده های برفی و یخی تامین کننده عملکرد عالی می باشد و سوراخ های معینی برای میخ ها دارد.
تایر گل یخ
ابعاد تایر بر حسب میلیمتر فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده تعداد لایه معادل اندازه رینگ شماره طرح شاخص سرعت اندیس بار اندازه تایر مورد مصرف
عرض مقطع قطرخارجی Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service Play Rating Ring Size Pattern No.     Tire Size Usage
151 615 32/400 30/385 28/370 26/350 24/330 4 4J GL-83 5.60/5.90-13
165 602 32/460 30/440 28/420 26/410 24/390 4 4.5J GL-03 165SR-13