امروز 6 اسفند ماه 1399 | 11:31 PM

تایر گلساز

نام تایر: گلساز
شماره طرح : GL-31
ویژه ماشین لودر،گریدر و ماشین الات ساختمانی
حداکثر فاصله UN متر
حداکثر سرعت 40 کیلومتر در ساعت
تایر گلساز
ابعاد تایر بر حسب میلیمتر فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده تعداد لایه معادل اندازه رینگ شماره طرح شاخص سرعت اندیس بار اندازه تایر مورد مصرف
عرض مقطع قطرخارجی Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service Play Rating Ring Size Pattern No.     Tire Size Usage
335 1275 30/2270 10 8T GL-31 13.00-24
335 1275 35/2485 12 8T GL-31 13.00-24
368 1353 40/3243 14 8T GL-31 14.00-24
368 1353 45/3493 14 8T GL-31 14.00-24