امروز 7 اسفند ماه 1399 | 12:11 AM

تایر الوند

نام تایر: الوند

شماره طرح : GL-50
قدرت کشانش و ترمزگیری خوب ، عمرطولانی و مقاومت در برابر حرارت زایی تایر ، عملکرد عالی در سرعت های بالا بواسطه طرح ویژه آج از ویژگی های این تایر می باشد .

تایر الوند
ابعاد تایر بر حسب میلیمتر فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده تعداد لایه معادل اندازه رینگ شماره طرح شاخص سرعت اندیس بار اندازه تایر مورد مصرف
عرض مقطع قطرخارجی Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service Play Rating Ring Size Pattern No.     Tire Size Usage
312 1238 95/3465 90/3361 D85/3248 16 8.5V RD-2000 12.00-24
312 1238 105/3951 100/3833 S95/3701 16 8.5V RD-2000 12.00-24
312 1238 S105/3955 18 8.5V RD-2000 12.00-24
312 1238 D95/3465 18 8.5V RD-2000 12.00-24
310 1146 S115/3730 18 8.5 RD-2000 12.00-20
310 1146 D105/3270 18 8.5 RD-2000 12.00-20
310 1146 95/3080 90/2985 D85/2885 16 8.5 RD-2000 12.00-20
310 1146 105/3510 100/3400 S95/3290 16 8.5 RD-2000 12.00-20