فارسی English
امروز چهارشنبه 7 اسفند ماه 1399 | 2:02 AM

ضوابط و شرایط سایت

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما بعنوان کاربر و سایتirantireco.com می باشد.
  • مالکیت معنوی
    کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت irantireco.com می باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور (سایت irantireco.com) اجازه کپی کردن، توزیع، نشرمجدد، واگذاری (Download)، نمایش، ارسال و انتقال آنها را ندارد.
  • شرایط استفاده از خدمات سایت
    به محض پذیرش عضویت شما در سایت irantireco.com، عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.