فارسی English
امروز چهارشنبه 18 تیر ماه 1399 | 7:40 AM

آرشیو اخبار


جستجو براساس عنوان :
----------------------------------------------------------
» تمدید گواهینامه ایزو 18001 و 14001 شرکت ایران تایر
شرکت ایران تایر در تیر ماه سال جاری موفق به تمدید گواهینامه ایزو 14001 و 18001 خود بمدت یکسال گردید .
1397/03/31
----------------------------------------------------------
» تمدید گواهینامه ایزو TS و ایزو 9001 شرکت ایران تایر
شرکت ایران تایر در تیرماه سال جاری موفق به تمدید یکساله گواهینامه های ایزو TS و ایزو 9001 خود گردید .
1391/12/19
----------------------------------------------------------
» آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولیدی ایران تایر
1397/03/31
----------------------------------------------------------
» آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت تولیدی ایران تایر
1394/04/20
----------------------------------------------------------
» اعلامیه پذیره نویسی سهام
اعلامیه پذیره نویسی سهام
1397/03/31
----------------------------------------------------------
» آگهی تمدیدپذیره نویسی عمومی افزایش سرمایه شرکت تولیدی ایران تایر (سهامی عام)
آگهی تمدیدپذیره نویسی عمومی افزایش سرمایه شرکت تولیدی ایران تایر (سهامی عام)
1394/04/31
----------------------------------------------------------
» آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت تولیدی ایران تایر
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت تولیدی ایران تایر
1395/02/19
----------------------------------------------------------
» اطلاعیه جهت اعلام شماره حساب سهامداران
اطلاعیه جهت اعلام شماره حساب سهامداران
1398/11/05
----------------------------------------------------------
» آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولیدی ایران تایر (سهامی عام)
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولیدی ایران تایر (سهامی عام)
1394/05/24
----------------------------------------------------------
» صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند 1393 شرکت تولیدی ایران تایر (سهامی عام)
صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند 1393 شرکت تولیدی ایران تایر (سهامی عام)
1394/05/27
----------------------------------------------------------
» گزارش فعالت هیئت مدیره منتهی به 29 اسفند 1393 شرکت تولیدی ایران تایر (سهامی عام)
گزارش فعالت هیئت مدیره منتهی به 29 اسفند 1393 شرکت تولیدی ایران تایر (سهامی عام)
1394/06/07
----------------------------------------------------------
» برگزاری مجمع عمومی سهامداران شرکت تولیدی ایران تایر (سهامی عام)
برگزاری مجمع عمومی سهامداران شرکت تولیدی ایران تایر (سهامی عام)
1394/06/17
----------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6