فارسی English
امروز چهارشنبه 27 تیر ماه 1397 | 4:49 PM
  • منوچهر اکبری ترکمان
  • رئیس هیئت مدیره
  • ارسلان امتعلی
  • عضو هیئت مدیره
  • مهدی ملائی
  • عضو هیئت مدیره
  • فرهاد سعدلو پاریزی
  • نائب رئیس هیئت مدیره
  • حمید رضا عبدالمالکی
  • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره