فارسی English
امروز پنجشنبه 30 آبان ماه 1398 | 5:15 AM

برگزاری مجمع عمومی سهامداران شرکت تولیدی ایران تایر (سهامی عام)


تاریخ درج : 1394/06/17

تعداد بازدید کنندگان : 1309 نفر


توضیحات:
مجمع عمومی سهامداران شرکت تولیدی ایران تایر (سهامی عام) در تاریخ 1394/04/24 از ساعت 14:00 الی 16:30 برگزار گردید.