فارسی English
امروز پنجشنبه 30 آبان ماه 1398 | 5:15 AM

آگهی تمدیدپذیره نویسی عمومی افزایش سرمایه شرکت تولیدی ایران تایر (سهامی عام)


تاریخ درج : 1394/04/31

تعداد بازدید کنندگان : 1285 نفر


توضیحات:
نظر به درخواست سهامداران محترم و به موجب موافقتنامه شماره 121/313361 مورخ 1394/02/28 سازمان بورس و اوراق بهادار به اطلاع کلیه سهامداران ارجمند می رساند که مهلت پذیره نویسی عمومی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1394/03/13 تمدید می گردد.این آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات ، دنیای اقتصاد و جهان اقتصاد در مورخ 1393/02/29 به چاپ رسیده است.