فارسی English
امروز پنجشنبه 21 آذر ماه 1398 | 8:56 AM

کسب عنوان شفاف ترین ناشر بورسی در سال1397


تاریخ درج : 1398/02/10

تعداد بازدید کنندگان : 723 نفر


توضیحات:
کسب عنوان شفاف ترین ناشر بورسی با توجه به احراز بالاترین امتیاز در شاخص های اطلاع رسانی و قابل اتکا بودن ناشران بورسی در سال 1397